Днес е 16.07.2024
Bulgarian language  English language
* * * Новини от трибологията * * * Новини от трибологията

 

11-та международна трибологична конференция БУЛТРИБ'15, 11-13 септември 2015, Созопол

Sozopol


Сроковете за изпращане на резюмета и доклади за 11-тата Международна конференция по трибология БУЛТРИБ'15 са изменени във връзка със съвместната подготовка на БУЛТРИБ'15 и Юбилейната конференция по повод на 70-годишнината на Факултета за индустриални технологии към ТУ-София. Регистрацията и изпращането на резюметата трябва да се направят чрез сайта:
http://mtf70.tu-sofia.bg.

Конференцията БУЛТРИБ'15 се организира от Обществото на триболозите в България и Факултета за индустриални технологии към ТУ-София в периода 11 - 13 септември 2015 в Почивната база на ТУ-София в Созопол. Можете да изтеглите Поканата за конференцията и темплейта за оформяне на докладите.
За по-подробна информация вижте и сайта на Обществото на триболозите в България: http://bultrib.com

Срок за резюмета: 31 май 2015; срок за доклади: 30 юни 2015.

 

КОНТАКТИ:
Център по трибология, Технически университет, София 1756
Доц. др. Мара Кандева: GSM: +359 893341455; e-mail: kandevam@gmail.com
Доц. др. Емилия Асенова: GSM: +359 877438334; e-mail: emiass@abv.bg
Websites: http://mtf70.tu-sofia.bg, http://bultrib.com

 


 

14-та международна конференция по трибология SERBIATRIB'15, 13-15 май 2015, Белград


14-та Международната конференция по трибология SERBIATRIB'15, 13-15 май 2015, ще се проведе във Факултета по машинно инженерство на Белградския университет. http://www.serbiatrib.mfkg.rs/.

Срокът за докладите e 31 март 2015 година.

 

Belgrade

 

1-ва международна конференция по трибология – TURKEYTRIB '15, Истанбул, 7-9 октомври 2015


Istanbul
Istanbul

 

1-та международна конференция по трибология – TURKEYTRIB '15 ще се проведе в Истанбул (Турция), в Техническия университет "Yildiz Technical University", от 7 до 9 октомври 2015.

Срок за резюмета: 8 май 2015.

 

За повече информация вижте сайта: www.turkeytrib.yildiz.edu.tr

 

 


 

Златният медал по трибология за 2014 е присъден на проф. Гуидон Стаховяк

като признание за изключителния му принос към индустриалната трибология, биотрибологията и образованието.

Stachowiak

Gwidon Stachowiak graduated in 1972 from Poznan University of Technology with a Masters degree in Science and Engineering which was followed by a PhD. In 1981 he obtained a DIC and his second PhD from Imperial College London.

In 1984 Professor Stachowiak established the first Tribology Laboratory in Western Australia. His research work focused on the tribological characteristics of advanced structural ceramics, of particular value to Australia’s mining and processing industries.

In the field of bio-tribology Professor Stachowiak and his team found a direct link between the shape of wear particles in synovial joints and severity of osteoarthritis. This led to the development of new computer-based image processing and classification methods for trabecular bone textures in X-ray images of the knee joints. Novel image processing methods developed under Professor Stachowiak’s leadership allow the prediction of the onset of osteoarthritis from x-ray images of the joints.

Professor Stachowiak has received many awards and recognitions including the 75th Anniversary Research Award, University of Western Australia (1991), the George Julius Medal of the Institution of Engineers, Australia (1992 and 1996) and Honorary Doctorate from the Ecole Centrale de Lyon (2011).

 


Излезе новият брой на Трибологичния журнал БУЛТРИБ, т. IV, 2014.

Журналът съдържа докладите от Международната конференция БУЛТРИБ '13, 24-26 октомври 2013 г., ТУ-София. • Изтеглете •

 


 

Обявен е носителят на Златен медал по трибология за 2013 г.

The World’s Highest Award in Tribology, the Science of Friction and Wear, the Tribology Gold Medal for 2013, has been conferred on Professor Jacob Israelachvili FRS FAA NAE NAS in recognition of his outstanding contribution to tribology, in particular for his understanding of its molecular origins and tribological processes.
After school in Brighton (England) Professor Israelachvili went to Cambridge where he obtained 1st class honours degrees and thereafter his PhD. Over the next decades he was active at the University of Canberra and Santa Barbara, California.
Professor Israelachvili is a world leader in the areas of measurements and understanding of surface forces and their relevance to tribology. His work includes normal and frictional forces between and including inorganic, organic and biological surfaces. He is recognised as one of the most outstanding and influential tribologist in the world.

 

For further information, contact:
Tribology Trust, Angel Lodge Chambers 57 London Road, Enfield, Middlesex EN2 6DU, Tel: 0203 213 1030, e-mail: hpjost@btconnect.com

 


 

8-ма Международна конференция по трибология BALKANTRIB'14, 30 октомври - 1 ноември 2014, Синая, Румъния

Sinaia Sinaia Sinaia
Sinaia Sinaia Sinaia
Sinaia Sinaia Sinaia

След основаването на Балканската трибологична асоциация (БТА) през 1993 г. в София, всеки 3-годишен мандат на БТА започва с организиране на международната конференция БАЛКАНТРИБ от съответната страна-домакин. Изредиха се България (1993 и 2008), Гърция (1996 и 2011) и Румъния (1999 и 2014) по два пъти, Турция (2002) и Сърбия (2005) – по един път.

8-та Международна конфренция по трибология БАЛКАНТРИБ’14 отбеляза 21-та годишнина на БТА и беше организирана в периода 30.10 – 01.11.2014 в Хотел Палас в Синая, Румъния от Румънската трибологична асоциация, Университета по петрол и газ в Плоещ и БТА.

150 участници от 15 страни взеха участие в събитието: Алжир (двама делегати) , Bulgaria (22), Чешката република (4), Англия (3), Франция (2), Германия (4), Гърция (12), Холандия (1), Унгария (1), Италия (1), Румъния (84), Русия (1), Сърбия (1), Турция (10) и Украйна (2). Бяха представени 113 доклада в 2 пленарни и 18 секционни сесии в 3 зали. Техническа изложба, Събрание на Управителния съвет на БТА Протокол, Общо събрание на Румънската трибологична асоциация и семинар на третия етап от Проекта CEEPUS CIII-BG-0703 ”Modern Trends in Education and Research on Mechanical Systems - Bridging Reliability, Quality and Tribology” се проведоха през време на конференцията.

България имаше 3 пленарни представяния: Теория на контакта от проф. Н. Манолов, 40 години история на трибологията в България от M. Кандева и E. Асенова и Развитие на Журнала JBTA през последните 20 години и бъдещи тенденции от Сл. Иванов, Ж. Каличин, Й. Ивановa, M. Бонева, Н. Евтимова, E.Tошева. 9 секционни български доклада и 2 постерни също бяха представени, Между тях: Самоорганизация и избирателно пренасяне в трибологията от E. Асенова и M. Кандева, Методика за изследване на контактни взаимодействия на високояки чугуни с калаени микросплави от M. Кандева и Б. Ивановa и др.

През последния ден беше организирана екскурзия с посещение на град Брашов, Замъка на Дракула в Бран, Курорта Пояна до Брашов и Курорта Фундата.

Конференцията БАЛКАНТРИБ’14 беше един голям успех в развитието на БТА. Топлота, дух на наука и технологии, чудесна атмосфера на приятелски контакти съпътваха всички дни на конференцията.

До този момент страните-членки на БТА бяха България, Гърция, Румъния, Сърбия и Турция. Хърватска, представлявана от Хърватското дружество за материали и трибология беше приета за нов членка БТА.

9-та Международна конфренция по трибология БАЛКАНТРИБ ще бъде през 2017 г. в Турция.

 


 

Международни конференции THE “A” Coatings и ICMEN, 1-3 октомври 2014, Солун

Solun Solun Solun
Solun Solun Solun
Solun Solun Solun

Конференцията THE “A” Coatings (Покрития на повърхнините) е резултат от общите усилия на четири академични институции: Лабораторията за машини и инженерно производство (EEΔΜ) на Аристотелевия университет в Солун, Института за инженерно производство и машини (IFW) към Университета в Хановер, Лабораторията за производствени технологии (LFT), Университета в Ерланген - Нюремберг и Института по инженерни повърхнини (IOT), Университета в Аахен да създадат международен форум за приложение на повърхностните покрития в производствените техники, като се обхващат и бъдещите насоки в изследванията на повърхнините.THE “A” Coatings се редуват в Гърция и Германия, като тази година се проведе деветата по ред конференция.

ICMEN, Международната конференция по инженерно производство беше създадена през време на гръцкото председателство на EUREKA 2001-2002 (www.eureka.be), обединявайки синергийно научните изследователи и инженерите, които трябва да отговорят бързо на нарасналите изисквания на промишлените приложения.

Международните конференции: 11та The A Coatings и 5та ICMEN се проведоха от 1 до 3 октомври 2014 г. в Солун Гърция под общото председателство на птоф. К.-Д. Бузакис.

Четири пленарни доклада, четири промишлени представяния и 72 секционни доклада бяха предствени в двете зали на конференциите в Центъра за разпространение на научните изследвания Research Dissemination Center (KEDEA) в кампуса на Аристотелевия университет в Солун. Участници от България: Мара Кандева, Георги Мишев, Емилия Асенова, Димитър Карастоянов и Стефан Дишлиев. Три доклада бяха представени от България:

Abrasive wear of chemical Nickel coatings with boron nitride nano-particles, от M. Kandeva, A. Vencl, E. Assenova, D. Karastoyanov, T. Grozdanova, представен от Емилия Асенова

Research the wear resistance of multilayer coating Ti/TiN/TiCN-ml on 1.2343 steel, с автори G. Mishev, V. Rupetsov, S. Dishliev, C. Pashinski, представен от Стефан Дишлиев, а

Study on wear resistance of TiO2 sprayed coatings. Correlation between deposition parameters and wear properties от M. Kandeva, V. Blaskov, I. Stambolova, N.G. Kostova, A. Eliyas, K. Balashev, S. Vassilev беше на постерната сесия.

 


 

Международна конференция MATRIB 2014, Материали, износване, рециклиране, 26-28 юни 2014, Вела Лука (остров Корчула), Хърватска

VelaLuka VelaLuka VelaLuka
VelaLuka VelaLuka VelaLuka
VelaLuka VelaLuka VelaLuka

Международната конференция MATRIB 2014, Материали, износване, рециклиране, беше проведена от 26 до 28 юни 2014 във Вела Лука (остров Корчула), Хърватска. Организатори бяха Хърватското общество по материали и трибология; Института по материали и машини на Словашката академия на науките; Технологичния институт в Дъблин, Ирландия и Политехническия институт на Вараждин, Хърватска.

Участваха около 60 делегати от 8 страни (Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Ирландия, Сърбия, Словакия и Словения) с 30 устни и 40 постерни представяния. Съвместен българо-сръбски доклад Влияние на добавките и избирателното пренасяне върху намаляването на износването при смазани контакти с автори Мара Кандева, Боряна Иванова, Емилия Асенова и Александар Венл беше представен от Емилия Асенова. През време на разговорите, колегите от Управителния съвет на Хърватското общество по материали и трибология изразиха желанието си тяхното общество да стане член на Балканската трибологична асоциация, което изпратиха и писмено.

В последния ден на конференцията беше организирана много хубава екскурзия до курортния остров Пройзд.

 


 

Международната конвенция по качеството с Международна конференция по управление на качеството UASQ ICQ-2014, 02-05 юни 2014, Белград

ICQ_2014 ICQ_2014 ICQ_2014
ICQ_2014 ICQ_2014 ICQ_2014

Международната конвенция по качеството с Международна конференция по управление на качеството UASQ ICQ_2014 се проведе от 2 до 5 юни 2014 в Машинно-технологичния факултет на Университета в Белград, с подкрепата на най-важните в световен мащаб организации за качество и инженерни науки. Около 100 доклада бяха предстваени от 30 страни.

 

В конференция участваха 180 делегати. От България имаше участници от Центъра по трибология в София: доц. др. Мара Кандева, доц. др. Емилия Асенова и маг. инж. Боряна Иванова.

 

Посещението на Лабораторията по трибология в Машинно-технологичния факултет на Университета в Белград беше свързано с изпънението на Проект CEEPUS CIII-BG-0703 ”Modern Trends in Education and Research on Mechanical Systems - Bridging Reliability, Quality and Tribology”.

Доц. др. Емилия Асенова представи доклад в съавторство с проф. др. Видосав Майсторович и доц. др. Мара Кандева на тема “Трибологията в борбата за подобряване на качеството и безопасността на смазочни материали”, свързан с двустранното Междуфакултетно споразумение между машинно-технологичните факултети на ТУ – София и Университета в Белград.

 


 

MaTri 14, 2-ри Австро-индийски-симпозиум по материалознание и трибология

Wiener Wiener
Wiener Wiener
Wiener Wiener
Wiener
Wiener
Wiener

2-рият Австро-индийски-симпозиум по материалознание и трибология MaTri 14 се проведе от 26 до 29 май 2014 г. във Виинер Нойщадт, Австрия. Организатори: Австрийското общество по трибология; Австрийският център за компетеции по трибология AC2T; Виенският технологичен университет – Институт по материалознание и технологии и Технопол Виинер Нойщадт.

Целта на симпозиума: Да се отправят предизвикателствата към областите, в които трибологията и материалознанието са основни инструменти за решаване на задачите на промишлеността и да се направят срещи между учените и специалистите от фирмите. Имаше специални събития:

1. Обиколка на лабораториите на центъра за компетеции по трибология AC2T (с 160 научно-изследователски работници) в Технологичния изследователски център на Виинер Нойщадт;

2. Ден на пропагандиране на научната работа за млади изследователи.

В симпозиума взеха участие делегати от Австрия, Индия, Германия, България, която неше представена с доклад: Статично и динамично триене на сферо-графитни чугуни с микросплави от калай от Мара Кандева, Боряна Иванова, Димитър Карастоянов, Емилия Асенова.

 


 

19-ти международен колоквиум по трибология "Смазването в промишлеността и транспорта",
21–23 януари 2014, Щутгарт/Остфилдерн, Германия

Esslingen14 Esslingen14 Esslingen14
Esslingen14 Esslingen14 Esslingen14
Esslingen14 Esslingen14 Esslingen14

От 21 до 23 януари 2014 г. в Остфилдерн/Щутгарт се проведе 19-тият международен колоквиум по трибология "Смазването в промишлеността и автомобилния транспорт" под председателството на проф. В.-Й. Барц и проф. Ф. Франек. Колоквиумът, организиран от Техническата академия Еслинген, е един от най-големите и най-успешни трибологични форуми. Тази година 550 участници от 30 страни взеха участие, представяйки 180 доклада, обменяйки и обсъждайки идеи и нови постижения. 20 фирми представиха своите продукти на съпътстващата изложба.

 

Участниците от българска страна бяха: проф. дтн Георги Мишев и д-р Стефан Дишлиев от Техническия университет-София, клон Пловдив; доц. д-р Емилия Асенова от Обществото на триболозите в България и Албена Василева от ПРИСТА Ойл - Русе.

 

Втората вечер делегатите участваха в обиколката на прекрасния стар град Еслинген и вечерята в Старото кметство на Еслинген.

20-тият международен колоквиум по трибология ще се проведе от 12 до 14 януари 2016 г. в Остфилдерн/Щутгарт.

 


 

Международна работна среща "Нови методи на числена симулация и измервания в трибологията" ,
6-13 октомври 2013, Сандански, България

Международна работна среща "Нови методи на числена симулация и измервания в трибологията" (New Methods of Numerical Simulation and Measurement in Tribology) ще се проведе в гр. Сандански, България, от 06 до 13 октомври 2013 г.

Работната среща се организира от Берлинския технологичен университет и Руската академия на науките, със съдействието на фирма "xTribo GmbH".

За контакти:
Prof. Dr. Valentin Popov
TU Berlin, Institut für Mechanik, Berlin, GERMANY
http://www.reibungsphysik.tu-berlin.de/
Tel: +49 (0)30/314-21480, Email: v.popov@tu-berlin.de

 


 

Международна конференция по трибология БУЛТРИБ'13, 24-26 октомври 2013, София

Уважаеми колеги,


Обществото на триболозите в България и Машинно-технологичния факултет в Техническия университет - София организират годишната трибологична конференция с международно участие "БУЛТРИБ 2013" в периода 24-26.10.2013 в Техническия университет - София.

Изпращаме Ви – третата покана за участие в БУЛТРИБ 2013 и образеца, по който да подготвите докладите си за конференцията.

Моля изпратете Регистрационната форма за участие, включително заглавието и авторите на Вашия доклад до 15.09.2013 г.

В дните на Конференцията ще бъде проведена работна среща по втория етап на проекта CEEPUS CIII-BG-0703-02-1314 ”Съвременни направления в образованието и изследванията на механични системи – хвърлящи мост между надеждност, качество и трибология”.

Вашето участие ще допринесе за успеха и престижа на конференцията. Бъдете добре дошли!

 

Доц. д-р инж. Мара Кандева
Председател на Обществото на триболозите в България

 


 

7-ма Международна конференция по качетсвото IWC TQM 2013, Белград, Сърбия

7TQM 7TQM
7TQM 7TQM
7TQM

7-та Международна работна конференция – Total Quality Management – Advanced and Intelligent Approaches (7thIWC TQM 2013) се проведе от 3 до 7 юни 2013 в Машинно-технологичния факултет на Университета в Белград, с подкрепата на най-важните в световен мащаб организации за качество и инженерни науки (CIRP, IFIP, IMEKO, IFAC, EOQ, EFQM, JUSE, AAQ, PAQ and ASQ). 104 доклада за TQM + 8 доклада от 3-та Специална конференция Manufuture 2013 Workshop от 37 страни (86 доклада от чужбина и 26 от Сърбия) са били рецензирани и приети за представяне.

В конференцията участваха 384 делегати, от тях 92 чужденци. От България имаше 7 участници; от Центъра по трибология в София доц. др. Емилия Асенова представи доклад в съавторство с проф. др. Видосав Майсторович и доц. др. Мара Кандева на тема “Трибологията и качеството: превенция от износване”, свързан с двустранното Междуфакултетно споразумение между машинно-технологичните факултети на ТУ – София и Университета в Белград.

През време на откриването на конференцията бяха отличени с награди за личен принос към конференцията и подобряване на качеството в Сърбия: проф. Albert Weckenmann, от Университета в Ерланген, Германия, Malte Schröder от Лабораторията по производствено машиностроене WZL в Аахен, Германия, за най-добър доклад на млад учен; проф. др. Лиляна Тасич от Факултета по фармация в Белград, и проф. др. Снежана Пейчич от Факултета по транспорт в Белград.

Освен с награждаването, конференцията беше маркирана с различни научно-технически и организационни събития, като например 3-та Специална Конференция Manufuture 2013: Промишлени технологии – Регионално коопериране на страните от Югоизточна Европа – Хоризонт 2020.

 


 

11-та Международна конференция DEMI 2013, Баня Лука, Република Сръбска

DEMI DEMI
DEMI DEMI

Факултетът по машинно инженерство в Баня Лука, Република Сръбска, Босна и Херцеговина, организира 11-ма Международна конфереция по електро-, машинно инженерство и информационни технологии, DEMI 2013. Конференцията се проведе от 30 май до 1 юни 2013 в МТФ на Университета в Баня Лука.

Целта беше да се направи преглед на състоянието на изследванията в областта на електро- и машинното инженерство, информационните технологии и трибологията, както и на възможностите за приложение на новите технологии в производствените процеси и да се стимулира конкурентоспособността на местната индустрия. Конференцията целеше и да се стимулират новите форми на сътрудничество между научните институции и промишлеността в Република Сръбска, а също и с чуждестранни университети и фирми.

Научни работници, преподаватели и експерти от Република Сръбска, Сърбия, Гърция, Италия, България, Румъния, Полша, Хърватска, Норвегия взеха участие в DEMI 2013. Представен беше доклад от българска страна от доц. др. Емилия Асенова в съавторство с доц. др. Мара Кандевa.

 


 

13-та Международна конференция по трибология – SERBIATRIB '13, Крагуйевац, Сърбия

belgr belgr
belgr belgr
belgr belgr

13-та Международна конференция по трибология – SERBIATRIB '13 се проведе от 15 до 17 май 2013 в Крагуйевац, Сърбия. SERBIATRIB се организира традиционно от Сръбското дружество по трибология от 1989 г. Предишните конфереции бяха в Крагуйевац (1989, 1991, 1993, 1999, 2005, 2007 и 2011), Херцег Нови (1995), Копаоник (1997) и Белград (2001, 2003 и 2009).

 

В тематиката на SERBIATRIB '13 бяха обхванати състоянието и бъдещите тенденции на изследванията и приложението на трибологията. Бяха подчертани 2 аспекта: от една страна, вземането на правилни трибологични решения във връзка с увеличените натоварвания, скорости и температури заради повишените изисквания към производството, и второ: трибологичното знание може да има голям принос в икономиите на материали и енергия.

 

В сборника на конференцията са публикувани 76 доклада на автори от 18 страни (Тайван, Русия, Белорусия, Украйна, Германия, Полша, Индия, Пакистан, Нигерия, Словения, Хърватска, Босна и Херцеговина, Италия, Румъния, България, Гърция, Турция, Сърбия). Около 50 доклада бяха представени устно. Четирима делегати от България участваха в конференцията: M. Kандева, E. Асенова, В. Пожидаева и Б. Иванова. Три от българските доклади бяха представени от E. Асенова и В. Пожидаева, а един доклад беше изложен на постер. Всички доклади могат да бъдат свалени от SERBIATRIB – Proceedings.

Фотогалерията на конференцията е на адрес: http://www.serbiatrib.fink.rs/gallery13.html

 


 

Енциклопедия Трибология се издава в Русия

 

Проф. Кирил Николаевич Войнов от Санкт Петербург със своите сътрудници работи върху 12-томна международна енциклопедия "Трибология".

Излезлите от печат I и II том на енциклопедията са представени на 11-та Международна конференция по трибология и надеждност 27-29 окт. 2011 г. в Санкт Петербург. През периода 2012-2013 бяха отпечатани III, IV и V том. В момента се работи върху 6-ти том.

Проф. Войнов приканва всички колеги да съдействат за подготовката на томoвете с материали, които ще бъдат публикувани с цитиране на източника.

E-mail адрес: forstar@mail.ru

 

 

 


 

Online списания по трибология

Взрив в издателската дейност в областта на трибологията стимулира в последно време изследвателската, учебната и приложната дейност в областта на трибологията. Освен 10-те технически журнала, поветени пряко на трибологията, наблюдаваме изобилие от он-лайн списания със свободен достъп. Ще споменем он-лайн някои издания, в които можем безплатно да публикуваме трибологични статии, прегледи и съобщения:

Tribology Online

Електронният он-лайн журнал TRIBOLOGY ONLINE публикуван от Обществото на японските триболози, JAST, има за цел да улесни обмена на информация чрез бързо публикуване на качествени статии за развитието на трибологията. Обхваща всички аспекти на трибологията, както и други научни и инженерни области, свързани с трибологията. Изданието е изцяло електронно и е със свободен безплатен достъп чрез Интернет.

Tribology Online публикува статии, съобщения и обзори. Статиите са оригинални доклади върху научно-изследователски и технологични разработки. За кратко съобщение се смята предварително известие върху нови идеи, концепции, открития, технологични разработки и мнения, бързото публикуване на които е важно за голям брой читатели в съответната област. Обзорът е преглед на научно-изследователски и технологични разработки в трибологията и сродни области. Преди публикуване, ръкописите се рецензират бързо от поне двама рецензенти.

За подробности вижте Information for Contributors и Authors' Guide for Manuscript Preparation.

Няма такса за публикуваните страници.

Tribology Online е издание на Обществото на японските триболози. Авторските права за приетите за публикуване материали стават собстеност на Обществото на японските триболози. Преди публикуването всеки автор трябва да прехвърли авторските си права на Обществото на японските триболози.

 


 

Златният медал по трибология за 2012 година

Най-високото отличие в трибологията, златният медал за 2012, е присъден на проф. Якоб Клайн - професор по физика на полимерите, в Института Вайцман, Израел, като признание за неговия изключителен принос в трибологията, по-специално към трибологията на молекулярните четки и омокряне при смазването, приноси, които са оказали влияние върху световната наука. Проф. Клайн е завършил физика в Кеймбриджския университет; докторската си степен получва в Лабораторията Кавендиш под ръководството на Проф. Дейвид Тейбор.

През 1977 г. се премества в Института Вайцман. Назначен е за професор през 1987 г. и ръководи Департамента по изследване на полимерите в периода 1989-91 г. През 1999-2000 е председател на неговия научен съвет. Същевременно е назначен за професор по химия и ръководи Департамента по теоретична химия и физико-химия в Оксфордския университет.

При изследванията си във физиката на полимерите и интерфейсите проф. Клайн използва уравновесяването на повърхностните сили, за да изследва зависимостите на статичните и динамичните сили между взаимодействащите си повърхнини, по-специално обемните сили при триене и мазане. Той провежда интензивни изследвания и на повърхностните и интерфейсните структури в полимерни системи, като използва техники за анализ на ядрените реакции в ускорител на Ван де Грааф в Института. Настоящите му изследвания са в областта на повърхностни взаимодействия при транспортни процеси и омокряне и в областта на нанотрибологията.

Забележителните постижения на проф. Клайн, особено в областта на омокрянето при смазване, където той е лидер в световен мащаб, има много голямо практическо приложение в тъканните технологии и биомедицинската апаратура.

 


 

През 2012 година чествахме 80 годишнината на проф. дтн Нягол Манолов

През 70-те години на 20-ти век Лабораторията по трибология на ТУ-София беше притегателно място за много млади и не толкова млади хора. Ръководеха я (хронологично) две магнетични личности – проф. Георги Данов и проф. Нягол Манолов. Нягол Манолов беше личността, която насочи лабораторията към вече откритата, макар и далеч не утвърдена и непопулярна, особено у нас, трибология и я създаде като Лабораторията по трибология.

Проф. Нягол Манолов е от щастливите хора. Завоювал признанието, вярата и любовта на своите съвременници, оказал неизмеримо влияние върху научната мисъл, той е от призваните, които успяват да дадат енергията си, вдъхновението си, името си на една идея - идеята за контакта в науката, образованието и гражданското ни общество.

Проф. Нягол Манолов, заедно с проф. Д. Н. Гаркунов и проф. Герд Флайшер, са може би най-философски мислещите, най-философски творящите триболози. За проф. Манолов философията са оказва първостепенен духовен инструмент на творчеството както при трудовете му по трибология, така и впоследствие – при изграждането на мостовете на интердисциплинността, които проф. Манолов прехвърля над пропастите, разделящи дисциплините в модела на класическата наука и обединяващи естествените, духовните и обществените науки чрез модела за контакта.

Той е един от малкото, които, в епохата на парализа на духа и културата, успяват да увлекат със своите идеи и младите хора. Неговите лекции, опити и беседи завладяват, запалват, обсебват с едно изпълнено с вяра и любов вдъхновение, с една дълбока мисъл: да видим какво е отвъд видимото, да разберем каква e дълбоката същност на нещата, процесите, човешкото общество.

По време на Националната конференция с международно участие БУЛТРИБ'12 (18-20 окт. 2012 в ТУ-София) и 30-та Научно-технологична сесия на ИНГА КОНТАКТ'12 (26 окт. 2012 в НТС) бяха поднесени грамоти и приветствия от наши и чужди организации и учени - Международния съвет по трибология в Лондон, Балканската трибологична асоциация, Техническия университет- София, Интердисциплинната гражданска академия ИНГА и др.

 


 

Работна среща CEEPUS и 9-та конференция по трибология БУЛТРИБ’12, посветена на 80-та годишнина на проф. дтн Нягол Манолов

belgr belgr
belgr belgr
belgr belgr

Обществото на триболозите в България, със съдействието на Машинно-технологичния факултет към ТУ-София и АМТЕХ организираха 9-та конференция по трибология с международно участие БУЛТРИБ’12, посветена на 80та годишнина на проф. Нягол Манолов. Конференцията се проведе от 18 до 20 октомври 2012 в библиотечния международен център на Техническия университет - София. 32-ма делегати от Румъния,Сърбия, Русия, Гърция, Полша, Турция, Германия, Украйна и Тайван, както и 50 трибиолози от България взеха участие със 70 доклада. Конференцията БУЛТРИБ’12 се съпътстваше от биеналната конференция на АМТЕХ - Асоциацията на машинно-технологичните факултети в България. Другото събитие, съпътстващо конференцията, беше еднодневен семинар по CEEPUS за първата трибологична мрежа в рамките на тези проекти, с отчитане на първия етап от проект CIII-BG-0703-01-1213 ”Съвременни направления в образованието и изследванията на механични системи – хвърлящи мост между надеждност, качество и трибология”, обединяващ 19 европейски университета, съпътстваше конференцията БУЛТРИБ’12. Той проведе в Университета по химична технология и металургия, който е водещ координатор на проекта. През време на конференцията беше подписано двустранно споразумение за сътрудничество в областта на трибологията между Машинно-технологичния факултет към ТУ-София, България и Финженерни науки към Университета в Крагуйевац, Сърбия.

Конференцията БУЛТРИБ’12 беше посветена на честването на 80-та годишнина на проф. Нягол Манолов. Проф. Манолов е основателят на трибологията в България. Той получи признанието и доверието на своите съвременници и упражнява съществено влияние върху тяхното научно мислене, вдъхновявайки своите съмишленици и последователи с идеята за контакта между наука, образование и гражданско общество. Юбилеят на проф. Манолов беше честван на нивото на Техническия университет – София и Машинно-технологичния факултет, както и от специалистите по трибология при отклриването На конференцията БУЛТРИБ’12. Поздравления поднесоха ректорът на ТУ-София, деканът на МТФ, Интердисциплинната гражданска академия, ОТБ, НТС, президентът на Международния съвет по трибология проф. Питър Джост, президентът на Балканската трибологична асоциация проф. К.-Д. Будзакис, проф. Д.Н.Гаркунов, проф. Ст. Питко, проф. К. Войнов, Румънската асоциация на триболозите чрез проф. А. Тудор и проф. М. Рипа, проф. Г. Полцер и много други организации, университети и учени.

Следващата, 10-та конеренция БУЛТРИБ’13 ще се проведе в периода 24-26 октомври 2013 в София.

 


 

Международна конференция по качеството ICQ 2012, 05-08 юни 2012, Белград, Сърбия

belgr_05 belg belg
belgr belg

Международният форум - конференцията ICQ 2012, 05-08 юни 2012, беше организиранa в Белград от the United Association of Serbia for Quality (Обединената асоциация по качеството на Сърбия) и the European Organization for Quality in Brussels (Европейската организация за качество в Брюксел), с цел да се подготви Международната конвенция по качеството с мото "Качеството в името на европейска и световна интеграция".

В конференцията взеха участие 400 участници, от тях 15 чуждестранни делегати. През дните на конференцията бяха представени 94 доклада в 16 сесии. Организационните комитети, ръководени от проф. В. Майсторович, бяха свършили отлично работата си преди и през време на конференцията. Докладите и материалите, раздадени на участниците, бяха събрани в CD-формат и в 4 броя на списанието International Journal of Advanced Quality. В съответствие с подписаното миналата година двустранно междуфакултетно споразумение, машинно-технологичните факултети към Техническия университет в София и към Университета в Белград предствиха съвместен пленарен доклад на тема Зелената трибология и качеството на живот с автори проф. Видосав Майсторович - Laboratory for Production Metrology and TQM и доц. Александар Венцл – Център по трибология към Машинно-технологичния факултет към Университета в Белград и доц. Емилия Асенова и доц. Мара Кандева от Центъра по трибология на Машинно-технологичния факултет към Техническия университет в София.

 


 

Международна конференция DIPRE’12, 31 май - 02 юни 2012, Галац, Румъния

Galati_065 belg
belgr
belgr belgr

 

Конференцията DIPRE’12 – Диагностика и прогнозиране при механични инженерни системи се проведе в Музейния комплекс по естествени науки в Галац, Румъния в периода 31 май - 1 юни 2012. Тематиката на конференцията обхваща Механични изпитания на материали и изделия, Трибология, Мазане и смазочни материали, Диагностика и прогнозиране на механични откази; а също и годишното събрание по дидактика на инженерните университети в Румъния. Домакин на конференцията и събранието беше Департамент Машинни елементи и чертане към Университета "Dunarea de Jos" в Галац, със съдействието и на Румънската асоциация по трибология, под изключително ефективното практическо ръководство на проф. д-р Минодора Рипа, изтъкнат триболог с отличия от Балканската асоциация по трибология. 65 участници с 59 доклада, няколко от тях като видео-прожекции, бяха изложени в паралелни сесии в две зали; повечето представяния бяха на румънски учени и преподаватели от различни университети и институти в страната, а също и от чуждестранните участници от България, Сърбия, Турция, Молдова, Гърция и Република Сръбска.

От Центъра по трибология към Техническия университет – София участваха: Емилия Асенова и Мара Кандева и представиха доклада Метод и изследване на контактните потенциали на износоустойчиви покрития с автори Мара Кандева, Илиан Пейчев и Емилия Асенова, който беше отразен и в новините на румънската телевизия – канал Антена 1. Телевизията излъчи запис с откъс от работата на Конференцията DIPRE’12, представена като престижно и значимо събитие в научния живот. Чудесна изложба на килими съпътстваше конференцията, изтъкани ръчно с мотиви, съответстващи на тематиката на конференцията, от препоподавателката в Истанбул по изкуство и дизайн г-жа Зейнеб Калели.

Конференцията завърши с необикновена екскурзия с кораб по Дунава, организирана на много високо ниво от румънските колеги.

 


 

Международна научно-изследователска мрежа ISRN Tribology

ISRN Tribology е списание is a fast track peer reviewed journal за оригинални изследователски статии и обзори във всички области на трибологията. Средното време за разглеждане на една статия и за вземане на решение за публикуването й е 28 дни.

Списанието ISRN Tribology използва модел на свободния достъп, което означава свободен онлайн достъп, дори и без регистрация. Не се изсискват никакви такси за публикуването и обработката на статиите.

Редакционната колегия е съставена от водещи изследователи в трибологията. Списъкът на редакторите е даден в http://www.isrn.com/journals/tribology/editors/.

Ръкописите се подават онлайн на адрес http://mts.isrn.com/author/submit/tribology/. Приетите ръкописи претърпяват езикова редакция и валидация на цитирането.

Адрес за контакти:
Soha Labib, e-mail: tribology@journals.isrn.com
ISRN Tribology
International Scholarly Research Network
http://www.isrn.com/.