Днес е 22.05.2024
Bulgarian language  English language

Трибологията в България. Начало и развитие

Начало

Проф. Н. Манолов и сътрудници, Лаборатория по трибология, София - 1975
В Лабораторията по трибология, София - 1978

1963 г.  Проф Георги Данов основава Лабораторията по контактна механика към ВМЕИ "Ленин" – София. На основата на Лабораторията по контактна механика през

1974 г. проф Нягол Манолов създава Лаборатория по трибология към ВМЕИ "Ленин" (сега Технически университет - София), прераснала в Координационен център и Център по трибология.

1975 г. се създава Секция по триене и износване на машините към НТС по машиностроене. През периода

1984-1989 г.  е подготовката и приемането на България за член на Международния съвет по трибология, ръководен от проф. Питър Джост, както и подготовката и приемането на България за член на Международния съвет по избирателно пренасяне на материали и фрикционни покрития ICSTFC, ръководен от проф. Д. Н. Гаркунов и проф. Г. Полцер; разработва се и се приема Концепция за развитието на трибологията в България до 2000 г.

1993 г.  е годината на юридическото създаване на Обществото на триболозите в България (ОТБ) – организация с идеална цел.

Общество на триболозите в България

Трибомафия, Штрбске Плесо (Високи Татри), Интертрибо - 1984

1993 г.  е съществена и с друго събитие: в София се подготови и организира Балканската конференция БАЛКАНТРИБ и се учреди Балканската трибологична асоциация с членството на България, Гърция, Македония, Румъния, Турция и Югославия.

1994 г. - в България започва издаване на Балканското списание по трибология Journal of the Balkan Tribological Association JBTA в Издателска къща "SciBulCom"; организира се и се проведе в София Международната конференция по избирателно пренасяне на материали и фрикционни покрития на ICSTFC.

Лабораторията по трибология, София - 1984

 Последваха организиране и провеждане на Интердисциплинарен семинар по екология и екологичната криза; организиране и редовни сбирки на Интердисциплинен клуб "София"; организиране и провеждане на Научно-технологичните сесии "КОНТАКТ", развитие на издателската дейност с издаване на сборници, печатни материали, ежемесечен вестник, а сега списание, "КОНТАКТИ" чрез Издателска къща "ТЕМТО".

През 1999 г. се оформя юридически Интердисиплинната гражданска академия ИНГА, в чиято основа също са залегнали идеите и развитието на трибологията – една от най-изразените интердисциплинни науки, както и развитието на Центъра по трибология и на ОТБ.

На 27 април 2002 група специалисти учредиха Национален експертен съвет по трибология (НЕСТ) като част от структурите на ИНГА. Ръководството му се състои от председател - ст.н.с. д-р Емилия Асенова, научен секретар – н.с. д-р Мара Кандева и главен експерт – проф. дтн Нягол Манолов. Основна цел на НЕСТ е да се влее в действащата в страната ни трибологична мрежа, като се използват трибологичните знания и умения за идентифициране на проблемите и тяхното решаване от експертни групи. Да се погледне от страната на бизнес-измеренията на изследователската работата на специалистите по трибология чрез една умерена комерсиализация.

На 04 декември 2004 г. в Центъра по трибология към ТУ-София беше учреден Междууниверситетски семинар "Трибология и интердисциплинност" на името на проф. дтн Н. Манолов.
Семинарът има за предмет актуални въпроси на трибологията и интердисциплинността, като се обсъждат и разработват общи проекти за участие в конкурси, за експериментални и теоретични изследвания, методологични, технологични, организационни и др. въпроси.
Провеждането на семинара е част от дейността на НПЛ "Трибология", действаща като координационен център по трибология. Председател на семинара е доц. д-р Мара Кандева. Към семинара действа Студентски дискусионен клуб "Трибология и устойчиво развитие".

Българската трибология на Балканите и в Европа

БАЛКАНТРИБ'93

Балканската трибологична асоциация се свързва и понякога идентифицира с името БАЛКАНТРИБ, по името на Първата Балканска конференция по трибология БАЛКАНТРИБ'93, проведена от 1 - 3 октомври 1993 г. в София, България. Балканската трибологична асоциация беше учредена от 6 страни-членки: България, БЮР Македония, Гърция, Румъния, Турция и СР Югославия. Учредяването на асоциацията впечатли трибологичната общност в Еврора и отвъд океана (Вж обзора "Tribology in the Balkans", публикуван в броя May/June 1995 в Industrial Lubrication and Tribology, pp. 37-39). По-долу предлагаме Решенията на БАЛКАНТРИБ'93.

Решения на Кръглата маса на БАЛКАНТРИБ'93 във връзка с "Основаването на Балканската трибологична асоциацияю": Като се вземат предвид големият потенциал на трибологията, нейните реални структури и постиженията в Балканския регион, Кръглата маса на БАЛКАНТРИБ'93, състояла се на 01.10.1993 в УАСГ, София, в ролята й на Учредително събрание на Балканската трибологична асоциация, РЕШИ:

1. Да учреди Балканската трибологична асоциация.

2. Основната цел на Балканската трибологична асоциация е интегрирането, мултиплицирането и развитието на трибологията на Балканите, като се отчетат специфичните особености на региона и на отделните страни в него, в съответствие със Статута на Международния съвет по трибология и тези на националните трибологични общества.

3. Регионалната Балканска конференция БАЛКАНТРИБ се счита за бщо събрание. Трябва да се провежда периодично на всеки три години в различна страна от региона.

4. Управляващият орган, отговорен за Балканската трибологична асоциация в периода между конференциите, е Балканският съвет по трибология, представляван от Президента, Секретаря и Членовете на съвета. Максималният брой членове на Балканския съвет по трибология е 15 души.

5. Първият Балкански съвет по трибология е избран от Общото събрание (Кръглата маса на БАЛКАНТРИБ'93).

6. Балканският съвет по трибология се основава и има 3-годшен мандат. Първият мандат на Балканската трибологична асоциация и Балканския е даден на България.

7. Балканският съвет по трибология приема членове на Балканската трибологична асоциация и определя времето и мястото на следващата конференция.

8. Финансовите разходи на Балканския съвет по трибология са за сметка на националното трибологично общество, което е поело съответния мандат.

9. Членове на Балканската трибологична асоциация могат да бъдат всички триболози (физически лица) от региона, член-кореспонденти – триболозите извън региона. Колективно членство също е възможно в Балканската трибологична асоциация, например местни и/или законно регистрирани национални трибологични общества.

10. Основни цели на първия мандат на Балканската трибологична асоциация са: - увеличаване на броя на членовете на Балканската трибологична асоциация; - организиране на издаването и публикуването на списание Journal of the Balkan Tribological Association (JBTA); - разработване и разпространяване на идеята за основаване на Балкански университет по интердисциплинарни науки и технологии.

 

Послание към всички участници в БАЛКАНТРИБ'93 от проф. Питър Джост, , CBE DSc DTech DEng, Президент на Международния съвет по трибология

 


 

Следващите конференции conferences БАЛКАНТРИБ бяха в следния ред: БАЛКАНТРИБ'96, Солун, Гърция; БАЛКАНТРИБ'99, Синая, Румъния; БАЛКАНТРИБ'02, Кайзери, Турция; БАЛКАНТРИБ'05, Крагуевац, Сърбия, БАЛКАНТРИБ'08, Созопол, България, БАЛКАНТРИБ'11, Солун, Гърция.

 


 

Откриване на 6-та конференция БАЛАКНТРИБ'08, Созопол
Проф. Манолов връчва награди на заслужили триболози

6-тата международна конференция по трибология "БАЛКАНТРИБ'08" се проведе в периода 12-14 юни 2008 г. на територията на ТУ-София в спортната база "Лазур" ­ град Созопол.

Организацията на "БАЛКАНТРИБ '08" се осъществи от Международен научен комитет: Председател на Международния научен комитет на конференцията БАЛКАНТРИБ 2008: проф. Питър Джост, Президент на Международния съвет по трибология и проф. дтн. Н. Манолов, България. Членове: проф. дхн. С. Иванов; ст.н.с. д-р Е. Асенова; проф. дтн. К. Д. Бузакис; проф. дтн. С. Мици; проф. дтн. Н. Н. Антонеску; проф. дтн. А. Тудор; проф. дтн. М. Б. Карамиш; проф. дтн. Д. Одабиш; проф. дтн. Б. Ивкович; проф. дтн. А. Рац; проф. дтн. М. Бабич. и Национален организационен комитет: Проф. дтн. Н. Манолов; доц. д-р Й. Генов ­ декан на Машинно-технологичния факултет на ТУ ­ София; ст.н.с. д-р Е. Асенова ­ председател на Обществото на триболозите в България; проф. дтн. Митко Миховски; проф. дтн. Слави Иванов; проф. д-р Кирил Станулов; проф. д-р Васил Александров; проф. д-р Иван Домбалов; проф. дтн. Иван Митов; проф. д-р Юлика Симеонова; проф. дтн. Петър Колев; доц. д-р Георги Мишев; ст.н.с. д-р Нина Костова; доц. д-р Добринка Петкова; доц. д-р Васко Добрев; н.с. д-р Мара Кандева; доц. д-р Вяра Пожидаева.

Бяха изнесени 130 доклада. На конференцията присъстваха делегати и гости от България, Гърция, Румъния, Турция, Сърбия, Полша, Франция, Австрия, Словакия, Белгия, Швейцария, САЩ, Италия, Хърватска, Русия, Белорус.

Сред официално поканените лектори бяха: проф. д-р Жан Френ от Университета в Поатие, Франция, проф. д-р Фридрих Франек от Техническия университет във Виена, проф. Николай Мишкин, Белоруската академия на науките; проф. Генадий Заиков, Институт по биохимична физика към Руската академия на науките; проф. Анджей Котнаровски и проф. Данута Котнаровска от Университета в Радом, Полша; д-р Мишел Рьожиерс, Фирма E-ION Additives, Белгия; проф. Владимир Семьонов, Авиационен технически университет, Уфа, Русия; Паоло Бариани, предтавител на CETR ­ Калифорния, САЩ и Schaefer SouthEast Europe S.R.L, Ровиго, Италия.

Президентът на Международния съвет по трибология проф. П. Джост и основателите на БТА и на международната конференция "БАЛКАНТРИБ" проф. Бузакис (Гърция), проф. Дан Павелеску (Румъния), проф. Карамиш (Турция) и проф. Ивкович (Сърбия) бяха удостоени с дипломи за "Почетен доктор на ИНГА", връчени от председателя на конференцията проф. дтн Н. Манолов.

Гала вечеря
Изложба на килими с трибологични сюжети

На конференцията бяха показани следните изложби:

• Проф. Хакан Калели (Технически университет ­ Истанбул) и проф. Зейнеп Калели (Факултет по дизайн и изкуство ­ Университет Сакария ­ Истанбул) представиха в национален стил модели на трибологични продукти, мотиви и триботехника (схеми, диаграми, картини), изработени върху килими; • Фирма "CSM-Instruments" ­ Швейцария, водещ производител на трибоизмервателна техника;
• "CETR ­ USA", Център по трибология, Калифорния ­ световен лидер в трибоизмервателна апаратура и трибоматериали; • Schaefer SouthEast Europe S.R.L, Ровиго, Италия; • Трибологични списания, издавани в Англия.

С провеждането на конференцията "БАЛКАНТРИБ'08" България - Обществото на триболозите и Лабораторията по трибология към Техническия университет - София, пое мандата на домакин на Балканската трибологична асоциация и продължи с организиране и провеждане на някои мандатни мероприятия по проблемите на науката, технологиите и образованието по трибология в страната и региона. На своето заседание Управителният съвет на БТА взе решение следващата конференция БАЛКАНТРИБ’11 да се проведе в Гърция.

 


 

Среща във Францисканския манастир, Пиза
В паузата между сесиите, ЕКОТРИБ'2009

Двугодишната европейска конференция по трибология ECOTRIB 2009, се проведе през юни 2009 г. В Пиза, Италия.

Пиза е разположен в западната част на Тоскана, недалеч от Средиземно море. В своето хилядолетно развитие градът е свидетел на много исторически събития и културни епохи. Археологични находки от етруските и римско време, както и много паметници са останали оше от времето, когато градът е бил морска република. Конференцията се проведе в обновената сграда F на Инженерния факултет на Университета в Пиза, недалеч от Площада на чудесата и Наклоненана кула.

Втората европейска конференция по трибология ECOTRIB 2009 се проведе със съвместната огранизация на Италианската асоциация по трибология, Австрийското трибологично общество, Словенското трибологично общество и организацията на швейцарските триболози. Конференцията съвпадна и с 7-та международна трибологична конференция AITC на AIMETA, организирана от трибологичната група на AIMETA, която се присъедини към тази Конференция от 2007 г.

ECOTRIB 2009 осигури международен форум за академичните изследователи и тези от промишлеността, за да могат да обсъдят последните достижения в трибологията в областта на триенето, износването и мазането. Трибологията ни съпътства ежедневно в почти всички аспекти на нашия живот. Тя е основна и за науката, и за техногиите и има възможност да оказва положително въздействие на нашето здраве, благосъстояние и качество на живот, например в това как произвеждаме и съхраняваме енергията, намаляваме триенето и износването и опазваме околната си среда. Целта на ECOTRIB е да даде възможност да се оценят състоянието и перспективите на научните и технологичните постижения в някои трибологични области, благодарение на поканените лектори. Освен това конференцията цели да осигури възможност за представяне на постиженията на изследователи и практици, които да реализират и контакти понежду си и намерят решения на конкретни проблеми.

Доц. д-р Емилия Асенова и доц. д-р. Мара Кандева взеха участие в конференцията ECOTRIB’2009 с два доклада.

 


 

В периода 19–21 януари 2010 г. в Stuttgart /Ostfildern, Германия Техническата академия Еслинген (www.tae.de) организира 17-тия международен колоквиум по трибология "Решаване на проблемите на триенето и износването" под председателството на Проф. Вилфрид Бартц.

17. Колоквиум Трибология, Еслинген, 2010
Изложбената зала

Ролята на колоквиума е на домакин на дискусиите за решаване на трибологични проблеми, свързани с практиката. През 45-те гоцини на съществуването си терминът "трибология", свързан с триенето, износването и мазането, намери място в съзнанието на много специалисти, търсещи решение на проблемни ситуации от трибологичен характер. Стана ясно, че само смазването не е достатъчно да се решат тези проблеми. Напротив, това е последното звено във веригата, започваща с проектирането на трибоконтактите и обхващата избора на материали, обработката им и въздействието върху повърхнините. През последните години беше постигнато много, но редица въпроси все още чакат своето решение.

Във връзка с това, колоквиумът цели да улесни обмена на мнения между експертите от цял свят. България беше преставена с 4 доклада от трима делегати – проф. дтн Георги Мишев, доц. Д-р Емилия Асенова и ас. Стефан Дишлиев.

 


 

Приветствено слово от проф. Г. Полцер към юбиляра проф. Д. Н. Гаркунов, Москва, 2010

Международна конференция "Трибология и екология" във връзка с 90-годишнината на проф Дмитрий Н. Гаркунов, 22-23 април 2010, Москва

Международна научно-практическа конференция "Трибология и екология" (наука, образование, практика) се проведе на 22-23 април 2010 г. в Москва. На тържественото откриване на конференцията на проф. Д. Н. Гаркунов беше връчена Диплома за Doctor Honoris Causa и медал от ИНГА от представителките на България доц. д-р Мара Кандева и доц. д-р Вяра Пожидаева, във връзка с неговата 90-годишнина и за изключителните му заслуги за развитието на трибология. Доц. Кандева представи и доклад на тема: Трибологичен модел и анализ на демографското развитие на човечеството.

На конференцията бяха изнесени десет пленарни и 58 секционни доклада, между тях:

Развитие на зелената трибология и предизвикателствата към нея от проф. П. Джост, президент на Международния съвет по трибология (Великобритания);

Научни открития в областта на безизносното триене и водородното износване при решаването на проблемите на зелената трибология и подобряването на климата на планетата, докл.: Гаркунов Д.Н., д.т.н., проф., президент на отдел "Проблеми на безизносното триене при машините и механизмите" АПК РФ (Русия);

Фрикционно нанесени покрития в условията на избирателно пренасяне на материал, докл.: проф. Г. Полцер, почетный академик на АПК РФ (Германия).

 


 

Конференция ИНСИКОНТ, 2010 Солни мини "Виеличка"
Честване на 80-годишнината на проф. Питко, Конференция ИНСИКОНТ, 2010

Конференцията INSYCONT 2010 в Краков, Полша, проведена от 7-ми до 9-ти юли 2010 г., беше посветена на 80-годишнината на проф. Станислав Питко. На тържественото откриване на Конференцията доц. Мара Кандева и доц. Емилия Асенова връчиха на проф. Питко Почетна диплома и медал от Интердисциплинната гражданска академия с председател проф. Нягол Манолов, за изключителния принос на проф. Питко към организирането, развитието и постиженията на трибологията .

Конференцията INSYCONT се организира от 1982 в Научно-технологичния университет по минно дело в Краков. Обхванати са следните теми: Повишаване на енергийната ефективност на фрикционни съединения; Повишаване на трайността на фрикционни съединения; Икономия на енергия чрез технологии, намаляващи износването; Екологични смазочни материали и смазочни системи; Предотвратяване на обмен на енергия и маса с околната среда във фрикционни системи. Мара Кандева и Емилия Асенова представиха един пленарен и два секционни доклада.

Линк към сайта на конференцията INSYCONT: http://www.kkiem.agh.edu.pl/insycont/

 


 

Юбилейна конференция на МТФ на ТУ-София, Созопол 2010, връчване на медали
Заседание на секцията по трибология на Юбилейната конференция на МТФ

От 13 до 16 септември 2010 г. в Созопол, България, се проведе международна юбилейна конференция за 65-годишнината на Машинно-технологичния факултет на ТУ-София с нова секция "Трибология и триботехнологии ". В програмата на тази секция беше включено и Събрание на Управителния комитет на Балканската трибологична асоциация (БТА) със следния дневен ред:

Дискусия по предложението за създаване на "Колеж за експерти на БТА"; Предложение за удостояване на изтъкнати триболози, членове на БТА с почетни отличия на ИНГА; Основаване на Научен експертен трибологичен съвет на БТА към ИНГА.

Събранието беше под председателството на доц. Мара Кандева, президент на БТА. Бяха взети следните решения:

  • БТА създава Международна школа по трибология БАЛКАНТРИБ като клон на ИНГА, със съкратено на наименованието МАШ-БАЛКАНТРИБ-ИНГА и предмет на дейност: подготовка на високо-квалифицирани специалисти – академични кадри, преподаватели и изследователи по трибология; информационна, организационна и научно-методологична дейности, свързани с развитието на гражданското общество.
  • Ръководството на школата да бъде от трима членове: доц. д-р Мара Кандева, директор; доц. д-р Емлия Асенова, медиатор и доц. д-р Никола Тончев, зам директор.
  • Асресът на управление на школата е ул. Славянска 5А, София, България.

На събранието проф. Манолов връчи почетни отличия на ИНГА, Почетни дипломи и медали, на следните специалисти-членове наБТА, във връзка със значителния им принос за организирането, развитието и успехите на БТА и БАЛКАНТРИБ:

проф. д-р Никулае Наполеон Антонеску, Румъния; проф. д-р Мирослав Бабич, Сърбия; проф. дтн Слави Иванов, България; проф. д-р Хакан Калели, Турция; проф. д-р Андрей Тудор, Румъния.

 


 

На "кръглата маса"
Среща в офиса на Декана на Машинния факултет

Сръбското трибологично дружество и Факултетът за инженерни науки в Крагуевац (Сърбия) организираха 12-та Международна конференция по трибология – SERBIATRIB '11 от 11 до 13 май 2011 г. . с участието на много страни, между които САЩ, Румъния, България, Гърция, Турция, Беларус и др. Проф. Бхарат Бхушан от Държавния университет в Охайо, директор Лабораторията по нано-изптания за био- и нанотехнологии, имаше открита пленарна лекция: Нанотрибология, наномеханика и изследване на характеристиките на материали и приложенията им в био/ нанотехнологиите и биометиката. Проф. Бхушан беше тличен със званието Доктор хонорис кауза на Университета в Крагуевац.

България участва с 5 доклада и три участнички: доц. д-р Мара Кандева, доц. д-р Емилия Асенова и доц. д-р Вяра Пожидаева.

 


 

Пленарна сесия на 6-та конференция по "Управление на качеството", Белград, 2011
6-та конференция по "Управление на качеството", Белград, 2011

6-та Международна работна конференция по Управление на качеството (IWC TQM) – Авангардни интелигентни методи, се проведе от 6 до 11 юни 2011 г. в Белград, Сърбия и беше организирана от Машинния факултет на Белградския университет (Лабораторията по производствена метрология), и от CIRP, Париж. Тази традиционна конференция се провежда като част от Международната конвенция по качеството (International Quality Convention), Белград - 2011. Основен патрон на конференцията беше Carlsberg, Сърбия, а спонсори бяха: CIRP, Paris, France; Министерството на науката и технологията на Сърбия; Informatics, Белград; Националният институт по метрология, Белград; Metalic Holding, Gornji Milanovac; Фирма Actavis, Лесковац; Fresenius Medical Care, Белград; Институтът за ядрени изследвания "Винча" , Отдел за сертифициране, Белград; Microelectronica S.A., Букурещ, Румъния; Фирма "Sloboda", Чачак; Gemont, Белград.

Конференцията имаше 250 участници от 25 страни,вкл. от Австралия Азия, Европа и Америка. Имаше 3 пленарни сесии, седем секционни заседания, два семинара workshop, кръгла маса и посещение на промишлен обект.

От страна на България бяха два делегати, проф. дтн Георги Мишев и доц. д-р Емилия Асенова, като бяха представени 3 доклада: Актуални проблеми на качеството и управлението на инженерното образование и знание от Мара Кандева, Емилия Асенова, Маргарита Данева; Моделиране и оценка на геометричните качества на машинни детайли на CNC металорежещи машини и конвенционален струг от П. Мартен, Д. Данов, Г. Мишев; Трибодинамика и еволюция на населението в Европа и света от Мара Кандева, Маргарита Данева.

Основна цел на 6та TQM конференция беше да осигури форум за обмен на знания, опит, резултати и информация за различни аспекти на състоянието и бъдещото развитие на управлението на качеството. В обсега на конференцията се включват философски, научни и практически концепции, свързани с изследванията, развитието и приложението на прогресивните методи на Управлението на качеството (TQM-based advanced approaches). Темите включват: Модели на бизнес-съвършенството (Business excellence models); Управление на качеството и управление на производството; Постижения на световно ниво; Притегателното качество; Устойчивото/здравото инженерство (Robust engineering); Моделът Six sigma; Методи и средства на интелигентното качество (Intelligent quality tools and methods); Виртуална фабрика и виртуално качество; Интелигентната метрология в производството; Intelligent and virtual CMM; Усъвършенстване на бизнес процесите (Business process improvement); Управление на изключителните постижения (Breakthrough management); Съвършенство в организациятя (Organizational Excellence); Качество при интелигентно проектиране (Intelligent design for quality); Интелигентният бизнес (Intelligent Business); Качеството при висшето образование (Quality in Higher Education); Качеството при обществените услуги/здравеопазване (Quality of the Public Services / health care); Прогресивни подходи към качеството (Advanced Quality approaches); Цифровизация при инженерните дейности (Digital engineering/manufacturing); Предприемачество при производството и микро-нано-производствена метрология (Manufacture initiative and Micro-nano manufacturing / Metrology).

 


 

7-ма конференция БАЛКАНТРИБ, Солун, 2011

Международният октомврийски научен фестивал "Инженерно производство и трибология" се проведе в Солун от 3 до 5 октомври 2011 г. Конференцията БАЛКАНТРИБ'11 беше една от трите конференции на фестивала. Конференцията "A" Coatings (Покрития на повърхнините) е резултат от общите усилия на четири академични институции: Лабораторията за машини и инженерно производство (EE∆М) на Аристотелевия университет в Солун, Института за инженерно производство и машини (IFW) към Университета в Хановер, Лабораторията за производствени технологии (LFT), Университета в Ерланген - Нюремберг и Института по инженерни повърхнини (IOT), Университета в Аахен да създадат международен форум за приложение на повърхностните покрития в производствените техники, като се обхващат и бъдещите насоки в изследванията на повърхнините. "A" Coatings се редуват в Гърция и Германия, като тази година се проведе деветата по ред конференция. ICMEN, Международната конференция по инженерно производство беше създадена през време на гръцкото председателство EUREKA 2001?2002 (www.eureka.be), обединявайки синергийно научните изследователи и инженерите, които трябва да отговорят бързо на нарасналите изисквания на промишлените приложения. Втората (1996) и седмата (3-5 октомври 2011) конференции BALKANTRIB бяха проведени в Солун, Гърция. Конференциите BALKANTRIB са изява на дейността на Балканската трибологична асоциация (БТА), организират се на всеки 3 години в различни балкански страни от създаването на БТА през 1993 в София. Те стимулират сътрудничеството между балканските и други страни в развитието на научните и приложни страни на трибологията. Международният октомврийски научен фестивал събра 250 участници от различни страни, които представиха в трите конферентни зали на хотел Makedonia Palace последните постижения в своите научни области.

Коктейл на БАЛКАНТРИБ'11
Част от българската делегация

Събранието на БТА се проведе в зала Amphitryon на Makedonia Palace на 5 октомври 2011 под председателството на проф. К.-Д. Бузакис в присъствието на следните членове на БТА: A. Michailidis, S. Mitsi, I. Tsiafis (Гърция), Slobodan Mitrovic, Branko Skoric, Aleksandar Vencl (Сърбия), H. Cimenoglu, M.B. Karamis, C. Sinanoglu (Турция), N. N. Andonescu, A. Tudor (Румъния), N. Manolov, M. Kandeva, E. Assenova, S. Ivanov, M. Manolova-Daneva (България). Събранието почете паметта на починалите членове на БТА проф. Георгиус Петрополус, Гърция и проф. Емануел Дяконеску, Румъния. Мандатът на председателството на БТА беше предаден за следващите три години от българската страна на Гърция. За публикуването на окончателния вариант на общия доклад за изминалия мандат е необходимо да се съберат всички отчети на страните-членки. Обсъден беше актуализирания статус на БТА: до този момент 6 страни са членки - България, Гърция, Македония, Румъния, Сърбия и Турция. Трябва да се изпратят покани за членство до други страни като: Албания, Босна и Херцеговина, Хърватска, Кипър, Русия, Словения. Всяка страна от сегашните членки на БТА трябва да потърси контакти с потенциалните нови членки. Проф. Бузакис трябвеа да получи тази информация и да изпрати писма-покани.

Информация за списанието Journal of BTA: Импакт-факторът на списанието е 0,182 (2011), като е нараснал от 0,101 през 2008, благодарение на високото ниво на публикуваните статии. Предложи се да се увеличи броят на публикуваните статии, което би довело до увеличаване на импакт-фактора. 60% от статиите са от балканските страни, а останалите 40% - от други страни. Публикувани са работи от 47 различни страни, като повечето са в областта на химията. Препоръча се да се увеличи броят на статии от други области, като трибомеханика, технология на повърхнините, биотрибология и др. Турция препоръча статиите да бъдат рецензирани по-строго, за да се повиши качеството на списанието и импакт-факторът. Очерта се идеята за промоция на списанието чрез интернет, като се създаде уеб страница с възможности за изпращане на статиите чрез мрежата. Проф. Митрович изрази желание да създаде първата версия на уеб страницата на БТА. Обсъдени бяха и финансови въпроси на списанието.

Обедна почивка

По въпроса за Международната школа по трибология и Статута на БТА проф. Манолов и доц. Кандева изясниха целите на планираната школа и промените в статута, както беше обсъдено и решено на предишното събрание на БТА в Созопол, България, през септември 2010. Тъй като по мнението на участниците в събранието не всички страни бяха обсъждали тези въпроси предварително, беше предложено обсъждането и решаването им да продължат на следващото събрание на БТА. Българската делегация настояваше да се вземат конкретни решения за работата на Международната школа по трибология на текущото събрание. Много от участниците, обаче, не бяха подготвени за вземане на решение и въпросът се отложи. България предаде мандата на председателството на БТА на гръцката страна за следващите 3 години. За периода 2011-2014 председателството се поема от проф. К.-Д. Бузакис, а заместник-председател ще бъде проф. А. Михайлидис, двата от Аристотелевия университет в Солун. Решено беше всички въпроси, свързани с БТА, да бъдат отнасяни до новия председател, проф. К.-Д. Бузакис. Реши се следващата конференция БАЛКАНТРИБ'14 да бъде в Румъния. Следващото събрание на Управителния съвет на БТА ще бъде организирано през 2012 от Лабораторията за машини и инженерно производство (EE??) на Аристотелевия университет в Солун.

 


 

Проф. Манолов връчва награди на конференцията БУЛТРИБ'11
Подписване на споразумението между Машинните факултети на София и Белград
На едно от секционните заседания на конференцията БУЛТРИБ'11
Другарска среща в навечерието на конференцията

Националната конференция по трибология БУЛТРИБ’11 се проведе на 28-29 октомври 2011 г. в Международния конферентен център на Техническия университет - София, възобновявайки традицията за международно участие. Взеха участие 7 делегати от Сърбия, Румъния и Турция, които представиха свои статии. От българска страна бяха представени четиридесет триболози с 25 статии. Бяха отправени приветствия към участниците в Конференцията от Декана на Факултета по индустриална технология проф. д-р Георги Тодоров, от проф. дтн Нягол Манолов - председател на Интердисциплинната гражданска академия (ИНГА), София и от доц. д-р Мара Кандева, председател на Обществото на триболозите в България.

На откриването на БУЛТРИБ'11 проф. Манолов удостои проф. Александър Рац от Лабораторията по Трибология към Факултета по машиностроене на Университета в Белград, Сърбия, и проф. д-р Минодора Рипа от катедра Машинни Елементи, Факултет по машиностроене, Университета "Дунареа де Йос" на Галати, Румъния, с почетни грамоти и медали на Интердисциплинната гражданска Академия за съществения им принос за развитието и успеха на трибологията и на Балканската трибологична асоциация.

По време на конференцията беше подписано Двустранно споразумение за сътрудничество между Машинно-технологичния факултет към Техническия университет - София и Машинния Факултет към Университета в Белград, Сърбия.

 


 

Сега, 37 години след началото на словото "трибология" у нас, идеята на трибологията все още не се е утвърдила по убедителен начин.

Трибологията търси привърженици. Необходимо е у нас и на Балканите да се изгради Контактна мрежа по трибология и интердисциплинни науки, с екипи от хора, които знаят и могат да решават (трибологични) проблеми и са готови да споделят тези знания и умения с други, които имат нужда от тях и искат да се научат да решават проблемите. Да имаме информация по трибология. Да знаем. И да имаме нужда от нея. Да знаем къде да я търсим, как да я намираме, кого да питаме. След това да знаем какво да правим с нея.

Да окуражим търсещите решения. Да скъсим разстоянията между нас, между нас и бизнеса, между нас и правителствените и неправителствените организации. Да не започваме винаги от нулата, а да използваме съществуващото и натрупаното, вече направеното и постигнатото. За да е по-лесен пътят.